Hvordan passer jeg selv for Guds Hus?

På hvilken måder er jeg tilknyttet til vores Kirke?

Tager jeg nok medansvar for den hellige kirke som troende?

Vi er alle ansvarlige for Kirken. Som fælleskab danner vi kirken, men vi skaber den også som et tempel, hvor vi kommer til at bede og fejre livets arrangementer som Dåb, Kommunion, Brylluppet, Konfirmation, Begravelsen.

Guds Hus er vores fælles hjem, hvor Gud selv bor iblandt os.

Lige som vi bekymrer os om vores hjem, ønsker vi også, at tempel skal være værdigt til navnet på Guds hus.

Kan du ikke ofre en lørdag om året på at hjælpe i Guds Hus?

Det tager ca. 4 timer at rengøre vores Kirke (stovsøgning, vask af gulv, tørre halvvådt bænkene, gøre rent på toilleter, og vaske gulv i kirkekøkken og undervisningslokallet), når man gør det alene.

Hvis I er en gruppe eller en familie der gør det, tager det jo kortere tid.

Vi vil håbe på der er flere der vil tage medansvar for vores Kirke og gør det frivilligt.

Vi er ca. 1200 voksne medlemmer i vores Memighed. (Herning og Struer Kirke), så det skulle vi da klare sagtens.

Det faste rengøring som vi får er før Konfirmation og før Kommunion, samt Jul og Påske.

Fordi vores tradition er, at det er forældrene til børn og unge, der hjælper med hovedrengøring og med at ordne haven, samt med at forberede pynter til Påske og Jul. (levering af Juletræer)

Desuden har vi en fast aftale med et firma, der kommer og pudser udvendige vinduer en gang om måneden. Dette koster os ca. 700 kr. om måneden.

Men der er ikke råd til at betaler for almindelig rengøring.

Derfor har vi brug for hjælp af enhver art.

Man skal ikke gøre det for præsten, men for hele fælleskab, som man er en del af.

Der i våbenhuset hængter en rengøringskallender med uger, hvor man kan skrive sit navn/sin familie op til rengøring. Der står præstens nummer på, fordi tidspunktet skal afteles med præsten, og han vil åbne og låse dør efter I er færdig.

Som nævnt før - BARE DEN ENE GANG OM ÅRET VIL GØR STOR FORSKEL😇

DIN HJÆLP BETYDER SÅ MEGET😇

Af hele hjerte mange tak fra Præsten Wienek og Menighedsrådet

VIL DU HJÆLPE MED AT HOLDE KIRKEN REN?

Jesus sagde:

´´Nedkærhed for dit hus skal fortære mig´´.

"Gorliwość o dom Twój pożera Mnie". 

"Zeal for your house will consume me."

                                                                                                               Jan 2,13-25.

SAKRAMENTER I DEN KATOLSKE KIRKE

Dåb


1. Kommunion (Eukaristien)


Konfirmation


Vielse


Præstevielse


De syges salvelse


MINDER

1.Kommunion i vores KirkeFirmelse/Konfirmation